martes, 22 de septiembre de 2015

X

Xa: (Ver Ka).

Xa Amenti: (Ver Ka Amenti).

Xa En Rdi Em Ef Nebi Jenty Hut Ef: (Ver Ka En Rdi Em Nebi Jenty Hut Ef).

Xa Hotep: (Ver Ka Hotep).

Xamutef: (Ver Kamutef).

Xapet: (Ver Kapet).

Xasaika: (Ver Amón).

Xefer: (Ver Kefer).

Xeket: (Ver Keket).

Xemet: (Ver Kemet).

Xemur: (Ver Kemur).

Xenemti: (Ver Kenenti).

Xet: (Ver Ket).

Xhebt Her Senf Ahbit Nebt Uauiuait: (Ver Khebt Her Senf Ahbit Nebt Uauiuait).

Xhemiu: (Ver Khemiu).

Xhemu: (Ver Khemu).

Xhepau: (Ver Khepau).

Xheper: (Ver Kheper).

Xheper Kekui Kha Mesti: (Ver Kheper Kekui Kha Mesti).

Xher Aha: (Ver Kher Aha).

Xheru Metau: (Ver Kheru Metau).

Xhesef Hai Heseq Neha Hra: (Ver Khesef Hai Heseq Neha Hra).

Xhesef Her Asht Kheru: (Ver Khesef Her Asht Kheru).

Xhesef Khemi: (Ver Khesef Khemi).

Xhetra: (Ver Khetra).

Xhonsu: (Ver Khonsu).

Xhu: (Ver Khu).

Xepsenuf: (Ver Kepsenuf).

Xebek: (Ver Kebek).

Xe lehut: (Ver Ke Lehut).

Xematef: (Ver Kematef).

Xneph: (Ver Kneph).

Xnt Iabt: (Ver Jentyabet).

Xolanthes: (Ver Kolanthes).

Xps: (Ver Jepesh).


Xutchetef: (Ver Kutchetef).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DUMUZI Cortejo de Dumuzi a Inanna

DUMUZI Cortejo de Dumuzi a Inanna Descripción del Relato El dios Dumuzi corteja a la diosa Inanna, quien en principio er...